Ing. Vladislav Hypš

Bakalářská práce

Marketingový výzkum a jeho konkrétní použití ve společnosti FAOC

Marketing Research and Its Specific Application in FAOC Company
Anotace:
Marketingový výzkum je v současné době nezbytnou součástí každé úspěšné či méně úspěšné podnikatelské jednotky snažící se prosadit v konkurenčním prostředí. Bez znalosti preferencí, přání a postojů zákazníků není možné, aby jakákoliv společnost úspěšně řídila a kontrolovatelně ovládala svou existenci. Pro dosažení nejvyšší vypovídací schopnosti dat je důležité vybrat si nejvhodnější kombinaci výzkumu …více
Abstract:
Marketing research is a fundamental part of each more or less successful contemporary company that is trying to carry through competitive circumstances these days. It is not possible for any company to manage and control its existence without having knowledge about its customers` demands, preferences and feedback. It is crucial to choose the best combination of marketing research for receiving the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2009
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
  • Oponent: Ing. Jiří Zahrádka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní