Bc. Filip ŽŮREK

Diplomová práce

Velikost populace v diferenciální evoluci

The population size in differential evolution
Anotace:
Obsahem této práce je zjistit, jaký mohou mít vliv algoritmy měnící velikost populace na úspěšnost diferenciální evoluce. Algoritmy byly zpracovány v programu MATLAB. První část práce se zabývá teorií, druhá část je experimentální, ve které jsou návrhy nových algoritmů. Tyto návrhy jsou pak zpracovány a testovány na testovacích úlohách.
Abstract:
The content of this work is to find out how algorithms changing the size of the population can affect the differential evolution. The algorithms were processed in MATLAB. The first part of the thesis deals with theory, the second part is experimental, in which there are proposals of new algorithms. These suggestions are then processed and tested on test functions.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 8. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Petr Bujok, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŽŮREK, Filip. Velikost populace v diferenciální evoluci. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Informační systémy