Bc. Lenka Doležalová

Bakalářská práce

Genderová socializace a volný čas

Gender socialization and leisure
Anotace:
Práce analyzuje vztah mezi genderovou socializací a volnočasovými aktivitami. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a analytickou. První část práce se věnuje klíčovým konceptům. Teoreticky se práce opírá o klasické socializační teorie (Parsons, Durkheim, Berger a Luckmann, Bourdieu), teorie socializace ve feministických teoriích (Horney, Klein, Chodorow), koncepty genderově specifické socializace …více
Abstract:
The aim of this bachelor's thesis is to analyze the relationship between gender socialization and leisure activities. The thesis itself is divided into two basic parts. The first part of this thesis deals with definition of the key concepts. In this part are described classical socialization theories (Parsons, Durkheim, Berger and Luckmann, Bourdieu), socialization in feminist theories (Horney, Klein …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Klára Vomastková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií