Benjamín Šimko

Master's thesis

Náboženstvo v medzinárodných vzťahoch. Prípadová štúdia: kresťanstvo v politike EÚ

Náboženství v mezinárodních vztazích. Případová studie: křesťanství v politice EU
Anotácia:
Cílem práce je zhodnotit místo křesťanství v současné politice EU. Nejdřív přiblíží dva specifické rysy evropské kultury -- vliv křesťanství na její formování a sekularizaci, která doprovázela její modernizaci. Definuje sekularismus rozlišujíc mezi principem a ideologií sekularismu. Ve druhé části nejdříve vycházejíc z těchto teoretických předpokladů analyzuje diskusii o preambule Charty základních …viac
Abstract:
The aim of this thesis is to evaluate the place of Christianity in contemporary EU politics. First it outlines two specific features of European culture -- the influence of Christianity on one hand and secularisation that has accompanied its modernisation on the other. It proposes a definition of secularism distinguishing between secularism as 'principle' and as 'ideology'. Consequently, drawing on …viac
Abstract:
Cieľom tejto práce je zhodnotiť miesto kresťanstva v súčasnej politike EÚ. Najprv približuje dva špecifické rysy európskej kultúry -- vplyv kresťanstva na jej formovanie a tiež sekularizáciu, ktorá sprevádzala jej modernizáciu. Definuje sekularizmus rozlišujúc medzi princípom a ideológiou sekularizmu. V druhej časti najprv vychádzajúc z týchto teoretických predpokladov analyzuje diskusie o preambule …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 2. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedúci: Zuzana Lehmannová
  • Oponent: Tomáš Doležal

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/63390