Bc. Marcela Ráčková

Bakalářská práce

Léčebně-rehabilitační plán a postup po traumatech na horních končetinách

Medical rehabilitation plan and program after injuries of upper limbs
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o léčebně-rehabilitačním plánu a postupu u pacientů po úrazech na horních končetinách. Bakalářská práce je rozdělena na obecnou část, speciální část a část praktickou. Obecná část se zabývá funkční anatomií a traumatologií horních končetin. Část speciální je zaměřená na léčebnou rehabilitaci. Praktická část pojednává o aplikaci léčebně-rehabilitačních postupů u konkrétního …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with medical-rehabilitation programme and the process of treatment of patients after traumatic injuries of upper extremities. The bachelor thesis is devided into general part, special part and practical part. General part deals with functional anatomy and traumatology of upper extremities. Special part is focused on therapeutic rehabilitation. Practical part deals with application …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Petra Horáčková
  • Oponent: MUDr. Vítězslav Ruber, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta