Bc. Václav Nepokoj, DiS.

Master's thesis

Veřejný majetek a katastr nemovitostí

Public Property and the Land Registry
Abstract:
Téma práce je velmi zajímavé a diskutované. Sáma práce promítá téměř dvacetiletou zkušenost autora v oblasti správy veřejného majetku nejprve ve státní příspěvkové organizaci, později v příspěvkové organizaci kraje. Cíle jsou kladeny: - na rozbor státního majetku a analýzu způsobů jeho nabývání; - na rozbor majetku územně-samosprávných celků,jeho vznik a způsoby dalšího nabývání a pozbývání; - na rozbor …more
Abstract:
The theme of the work is very interesting and discussed. All work reflects the author's nearly twenty years of experience in the management of public assets first in state-funded organization, later in the allowance organization Region. Targets are placed: - To analyze the state property and its acquisition of analysis methods; - To analyze property territorial governments, it excels and ways of further …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 6. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 9. 2015
  • Supervisor: doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.
  • Reader: Mgr. Jakub Hanák, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta