Bc. Václav Nepokoj, DiS.

Diplomová práce

Veřejný majetek a katastr nemovitostí

Public Property and the Land Registry
Anotace:
Téma práce je velmi zajímavé a diskutované. Sáma práce promítá téměř dvacetiletou zkušenost autora v oblasti správy veřejného majetku nejprve ve státní příspěvkové organizaci, později v příspěvkové organizaci kraje. Cíle jsou kladeny: - na rozbor státního majetku a analýzu způsobů jeho nabývání; - na rozbor majetku územně-samosprávných celků,jeho vznik a způsoby dalšího nabývání a pozbývání; - na rozbor …více
Abstract:
The theme of the work is very interesting and discussed. All work reflects the author's nearly twenty years of experience in the management of public assets first in state-funded organization, later in the allowance organization Region. Targets are placed: - To analyze the state property and its acquisition of analysis methods; - To analyze property territorial governments, it excels and ways of further …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2015
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.
  • Oponent: Mgr. Jakub Hanák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta