Mgr. Karel Werner

Diplomová práce

Právo a ideologie

Law and Ideology
Anotace:
Diplomová práce „Právo a ideologie“ pojednává o vztahu práva a ideologie. Je zaměřena především na ovlivňování práva ideologií, jejich vzájemný vztah a pro-jevy v praxi. Úvod práce uvede čtenáře do obecné problematiky a vymezí téma. První část práce je zaměřena na základní pojmy, jejich vysvětlení, vývoj a na vztah práva a ideologie. Druhá kapitola rozebírá moderní teorie vztahu práva a ideolo-gie …více
Abstract:
Diploma thesis „Law and ideology“ deals with the realationship between law and ideology. It is primarily focused on the influencing law by ideology and on their interrelationships and manifestations in practice. The introduction of the work will introduce the reader to the general issues and will define the theme. The first part of the thesis is focused on the basic notions, their explanation, the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Práce na příbuzné téma