Bc. Lucie Slezáková, DiS.

Diplomová práce

Význam a úloha nízkoprahových zařízení pro děti a mládež z ohrožených rodin

The importance and role of low-threshold facilities for children and youth from families at risk
Anotace:
Diplomová práce se zabývá nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež z ohrožených rodin a je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První část práce je věnována problematice rodin, zejména ohrožených rodin a nízkoprahových zařízení pro děti mládež. Ve druhé části využitím metod kvalitativního výzkumu analyzuje potřebnost nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, což bylo i hlavním cílem této …více
Abstract:
The thesis deals with low threshold facilities for children and youth from families at risk and is divided into a theoretical and a practical part. The first part is focused both on the problem of families, especially families at risk, and low threshold facilities for children and youth. The second part, with the help of quantitative research methods, analyses the need of low threshold facilities for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 7. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/m0rhp/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Kamil Janiš, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě