Bc. Veronika Gurecková

Diplomová práce

Vedení agilní transformace týmu ve společnosti IBM

Agile transformation of a team in IBM
Abstract:
In this thesis we deal with an agile transformation of a real-life team in IBM. We describe advantages of the agile approach, managerial and agile practices by the help of which the team's performance would become more effective, as well as it would motivate employees to a better performance and make them satisfied at work. The plan for agile transformation of the specific team according to the IBM …více
Abstract:
V tejto práci sa zaoberáme agilnou transformáciou reálneho tímu v spoločnosti IBM. Popisujeme výhody agilného prístupu, manažérske a agilné praktiky, pomocou ktorých zefektívnime chod tímu, motivujeme zamestnancov k lepším výkonom a zabezpečíme im spokojnosť v práci. Súčasťou práce je vytvorenie plánu transformácie pre konkrétny tím podľa stratégie IBM a jeho následné implementovanie.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Leonard Walletzký, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky