Bc. Veronika Gurecková

Master's thesis

Vedení agilní transformace týmu ve společnosti IBM

Agile transformation of a team in IBM
Abstract:
In this thesis we deal with an agile transformation of a real-life team in IBM. We describe advantages of the agile approach, managerial and agile practices by the help of which the team's performance would become more effective, as well as it would motivate employees to a better performance and make them satisfied at work. The plan for agile transformation of the specific team according to the IBM …more
Abstract:
V tejto práci sa zaoberáme agilnou transformáciou reálneho tímu v spoločnosti IBM. Popisujeme výhody agilného prístupu, manažérske a agilné praktiky, pomocou ktorých zefektívnime chod tímu, motivujeme zamestnancov k lepším výkonom a zabezpečíme im spokojnosť v práci. Súčasťou práce je vytvorenie plánu transformácie pre konkrétny tím podľa stratégie IBM a jeho následné implementovanie.
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2017
  • Supervisor: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Leonard Walletzký, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky