Bc. Milan Stejskal

Diplomová práce

Document Management System

Document Management System
Anotace:
Práce je určena všem zájemcům o Document Management System (DMS), zejména těm, kteří chtějí implementovat DMS. Má za úkol přiblížit čtenáři vlastnosti, návrhové ohledy a jejich důsledky spolu s důvody pro zavedení Document Management Systému do firemního prostředí.
Abstract:
This work addresses all who are interested in Document Management System (DMS) and especially those, who want to implement it. Its task is to familiarize the reader with the DMS characteristics, design considerations and their implications, together with the reasons for the introduction of Document Management System into a company environment.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Bohumil Miniberger, CSc.
  • Oponent: Ing. Václav Šebek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Informační technologie a management