Bc. Lucie HAMERNÍKOVÁ

Bachelor's thesis

Cílená pohybová intervence pro dítě předškolního věku s poruchou pozornosti spojenou s hyperaktivitou

Targeted movement intervention for preschool children with attention deficit hyperactivity disorder
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na cílenou pohybovou intervenci pro dítě předškolního věku s poruchou pozornosti spojenou s hyperaktivitou. V práci je popsán syndrom ADHD, příčiny vzniku, projevy, diagnostika, léčba a zásady pro práci s dětmi s ADHD. Práce dále obsahuje návrh a písemnou přípravu příkladů pohybové intervence pro předškolní děti s ADHD, jejich aplikaci a ověření jednotlivých aktivit v prostředí …more
Abstract:
The bachelor thesis is focused on targeted movement intervention for a preschool child with attention deficit hyperactivity disorder. The thesis describes the ADHD syndrome, causes, manifestations, diagnosis, treatment and principles for working with children with ADHD. The work also contains a proposal and written preparation of examples of physical intervention for preschool children with ADHD, their …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 7. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Petra Špottová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HAMERNÍKOVÁ, Lucie. Cílená pohybová intervence pro dítě předškolního věku s poruchou pozornosti spojenou s hyperaktivitou. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/