Bc. Kristýna FUSIKOVÁ

Diplomová práce

INTERDENNÍ ZMĚNY V TĚLESNÉM SLOŽENÍ PŘI POUŽITÍ TETRAPOLÁRNÍ BIOIMPEDANČNÍ VÁHY TANITA 418 MA

Inter-daily changes of body composition parametres with using tetrapolar BIA scales Tanita 418 MA
Anotace:
Hlavním tématem předložené diplomové práce je bioimpedanční analýza tělesného složení v průběhu pracovního týdne. Cílem práce je pak analyzovat hodnoty a jejich kolísání u jednotlivých frakcí tělesné hmotnosti v průběhu pracovního týdne. Parametry tělesného složení byly měřeny přístrojem Tanita BC 418 MA (Tanita Corporation, Japonsko) u 46 mužů ve věku 21,42?0,99 let a 41 žen ve věku 21,29?1,45 let …více
Abstract:
The main topic of the dissertation is bioelectrical impedance analysis of body composition during the workweek. The aim of this work is to analyze the value of the variation in individual fractions of body weight during the workweek. The parameters of body composition were measured by Tanita BC 418 MA (Tanita Corporation, Japan), 46 men aged 21.42 ? 0.99 let 41 women aged 21.29 ? 1.45 years. It was …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2016
Zveřejnit od: 7. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FUSIKOVÁ, Kristýna. INTERDENNÍ ZMĚNY V TĚLESNÉM SLOŽENÍ PŘI POUŽITÍ TETRAPOLÁRNÍ BIOIMPEDANČNÍ VÁHY TANITA 418 MA. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta