Bc. Monika Prošková

Diplomová práce

Veřejná správa na území připojeném k „Říši“ v říjnu 1938

Public administration on the area annexed to "German empire (Reich)" in October 1938
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá tématem správy v oblastech, která byla v říjnu roku 1938 na základě uzavření mnichovské dohody odtržena od Československa. Tzv. oblast Sudet byla v době první republiky obydlená velice početnou německou národnostní menšinou, která v druhé polovině 30. let 20. století využila globální radikální situace a prosadila ve spolupráci s nacistickou stranou své odtržení …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the topic of administration in the areas that was withdrawn from Czechoslovakia in October 1938 following the conclusion of the Munich Agreement. The so-called the Sudetenland area was inhabited by a very large German national minority during the first republic, which used the global radical situation in the second half of the 1930s and, in cooperation with the Nazi Party …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.
  • Oponent: PaedDr. Václav Netolický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní