Bc. Monika Prošková

Master's thesis

Veřejná správa na území připojeném k „Říši“ v říjnu 1938

Public administration on the area annexed to "German empire (Reich)" in October 1938
Abstract:
Předkládaná diplomová práce se zabývá tématem správy v oblastech, která byla v říjnu roku 1938 na základě uzavření mnichovské dohody odtržena od Československa. Tzv. oblast Sudet byla v době první republiky obydlená velice početnou německou národnostní menšinou, která v druhé polovině 30. let 20. století využila globální radikální situace a prosadila ve spolupráci s nacistickou stranou své odtržení …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the topic of administration in the areas that was withdrawn from Czechoslovakia in October 1938 following the conclusion of the Munich Agreement. The so-called the Sudetenland area was inhabited by a very large German national minority during the first republic, which used the global radical situation in the second half of the 1930s and, in cooperation with the Nazi Party …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2018
  • Supervisor: prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.
  • Reader: PaedDr. Václav Netolický

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní