Bc. Jindra Hovorková

Diplomová práce

Stanice metra a jejich potenciál pro rozvoj přilehlého území (na příkladu hl. m. Prahy)

Subway Station and their potential for development in the area around (the example of hl. m. Prague)
Anotace:
Diplomová práce se zabývá podzemní dráhou metro, resp. vybranými stanicemi z pohledu jejich potenciálu pro rozvoj přilehlého území na příkladu hlavního města Prahy. Pro účely této práce autorka ke svému zkoumání zvolila stanice metra Anděl, Budějovická, Černý Most a Letňany, které jsou umístěné mimo centrum hlavní města Praha, a které byly na základě autorkou vytvořené typologie stanic vyhodnoceny …více
Abstract:
The diploma thesis deals with Prague metro (underground) and some of its chosen stations by perspective of potential area development. The author focuses on four stations located outside of the city centre: Anděl, Budějovická, Černý Most and Letňany. These were selected by author’s own typology as the most utilized by travellers. Finally, the author evaluates concrete influences and impacts of metro …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martin Maštálka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS