Bc. Kristýna Šuráňová

Bakalářská práce

Efektivita nástrojů mediální propagace českých hudebních festivalů

Effectivity of the Media Promotion Tools of the Czech Music Festivals
Anotace:
Bakalářská diplomová práce nabízí přehled nástrojů marketingové mediální propagace českých festivalů moderní populární hudby a zkoumá jejich účinnost. Text se skládá z teoretické části, jenž vymezuje relevantní pojmy a zasazuje téma do historického kontextu a z části praktické, která si klade za úkol prozkoumat efektivitu jednotlivých mediálních nástrojů v praxi. Podklady pro tento průzkum tvoří dvě …více
Abstract:
This bachelors thesis offers the overview of the tools of Czech music festivals media promotion and examines their effectivity. The thesis is composed of two main parts. Firstly, the theoretical part in which I define the essential terms and I also set the theme into the historical contect and secondly, the practical part where the main goal is to analyze the usefulness of the particular media tools …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Míčová
  • Oponent: Mgr. Tomáš Staudek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií