Mgr. Renáta Kratochvílová

Diplomová práce

Analýza učebních úloh rozvíjejících kartografické dovednosti žáků v učebnicích pro 1. stupeň ZŠ

The analysis of learning tasks developing cartographical skills in primary textbooks
Anotace:
Diplomová práce Analýza učebních úloh rozvíjejících kartografické dovednosti žáků v učebnicích pro 1. stupeň ZŠ pojednává o kartografickém vzdělávání žáků na 1. stupni ZŠ. Práce je rozdělena na dvě části, v té první, teoretické části, nalezneme poznatky o dosavadním zpracování problematiky a vysvětlení nejdůležitějších pojmů. Druhou část, praktickou, tvoří analýza učebních úloh rozvíjejících kartografické …více
Abstract:
Diploma thesis The analysis of learning tasks developing cartographical skills in primary textbooks deals with cartographical educating of pupils at primary schools. The work is divided into two parts, in the first theoretical part you can find the present knowledge of the theme and an explanation of the most important terms. The second, practical part, consists of analysis of exercises that develop …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Tereza Češková
  • Oponent: doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta