Mgr. Renáta Kratochvílová

Master's thesis

Analýza učebních úloh rozvíjejících kartografické dovednosti žáků v učebnicích pro 1. stupeň ZŠ

The analysis of learning tasks developing cartographical skills in primary textbooks
Abstract:
Diplomová práce Analýza učebních úloh rozvíjejících kartografické dovednosti žáků v učebnicích pro 1. stupeň ZŠ pojednává o kartografickém vzdělávání žáků na 1. stupni ZŠ. Práce je rozdělena na dvě části, v té první, teoretické části, nalezneme poznatky o dosavadním zpracování problematiky a vysvětlení nejdůležitějších pojmů. Druhou část, praktickou, tvoří analýza učebních úloh rozvíjejících kartografické …more
Abstract:
Diploma thesis The analysis of learning tasks developing cartographical skills in primary textbooks deals with cartographical educating of pupils at primary schools. The work is divided into two parts, in the first theoretical part you can find the present knowledge of the theme and an explanation of the most important terms. The second, practical part, consists of analysis of exercises that develop …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Tereza Češková
  • Reader: doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta