Lenka PÍBILOVÁ

Bakalářská práce

Volnočasových aktivit v domech pro seniory a v léčebnách pro dlouhodobě nemocné

Integration of senior citizens in the setting of leisure time activities in the people's home and medical institutions for long term ill people
Anotace:
Práce se zabývá volnočasovými aktivitami seniorů v domově pro seniory a v léčebně pro dlouhodobě nemocné. Pro upřesnění aktuálního psychického stavu seniorů byla použita standardizovaná diagnostika pomocí Mini mental state examination a Geriatrická škála deprese (Geriatric Depression Scale ? GDS, Sheik,J.I.,Yesavage,J.A
Abstract:
This work deals with free-time activities of seniors in senior homes and in the hospice. The standardized diagnostics the Mini mental state examination and Geriatric Depression Scale (? GDS, Sheik,J.I.,Yesavage,J.A) were used in order to specify the current mental state of senior.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 11. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Běla Hátlová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PÍBILOVÁ, Lenka. Volnočasových aktivit v domech pro seniory a v léčebnách pro dlouhodobě nemocné. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Vychovatelství / Pedagogika volného času KS + 4 sp.