Bc. Sandra Frančeková

Bakalářská práce

Analysis of the 2016 U.S. Presidential Debates: Winners and Losers

Analysis of the 2016 U.S. Presidential Debates: Winners and Losers
Anotace:
Táto bakalárska práca má za úlohu predstaviť a rozanalyzovať minuloročné prezidentské debaty v Spojených štátoch amerických. Výsledky analýz všetkých štyroch skúmaných aspektov sú následne v závere práce spracované a komparatívnou metódou dospievajú k výsledku. Taktiež sa práca okrajovo zaoberá aj publikom a vplyvom debát na ľudí. Cieľom práce nie je však určiť víťaza. Má iba dokázať, ktorý z kandidátov …více
Abstract:
This bachelor´s thesis deals with the analysis of the 2016 presidential debates in The United States of America. The four aspects of debates are analysed and with the comparative method formed into conclusion. However, the thesis doesn´t deal with audiences as such, one part of it is also devoted to the effects of the debates on audiences. The thesis is to prove which of the candidates was the winner …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jan Eichler

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.