Lukáš Hostinský

Bakalářská práce

Hodnotové a časové řízení projektů pomocí projektového software

Value and Time Project Management Guided by Project Software
Anotace:
Bakalářská práce popisuje problematiku projektového řízení a možnosti použití software, kterýbyl k tomuto účelu vytvořen. Na základě dostupných informací a osobních zkušeností autora sesnaží navrhnout možná řešení pro malé, střední a velké firmy.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2009
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB69

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2009
  • Vedoucí: Jaroslav Nekola
  • Oponent: Karel Mls

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv