Bc. Peter Juhás

Diplomová práce

Analýza následných kontrol po propuštění zboží prováděné celní správou

Analysis of subsequent controls after releasing of goods executed by customs administration
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Analýza následných kontrol po propuštění zboží prováděné celní správou“ je analýza následných kontrol po propuštění zboží do režimu volný oběh na území Společenství podle § 127 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, v platném znění. První část práce je zaměřena na charakteristiku a začlenění celní správy do veřejného sektoru a národního hospodářství. V druhé kapitole je provedeno …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Analysis of subsequent controls after releasing of goods executed by customs administration” is to analyze of subsequent controls after releasing goods into custom regime of free circulation inner Community based on § 127 act nr. 13/1993 Sb., Custom act. The first part is concentrated on integration of customs administration in to national economy and public sector …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. David Póč

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta