Bc. Radim Krupica

Diplomová práce

Státní bezpečnost na „velkém“ okrese vyškovském v letech 1945 – 1960. Pohled do struktur nejnižšího článku komunistické tajné policie

Czechoslovak State Security Service in the “greater” Vyškov District between 1945 and 1960. Insight into the structure of the lowest segment of the communist secret police
Anotace:
Magisterská diplomová práce přibližuje fungování nejnižšího stupně Státní bezpečnosti na příkladu okresu Vyškov od jejích předúnorových předchůdkyň až do konce 50. let. Opomenuty nezůstávají ani útvary StB v Bučovicích a ve Slavkově, které se od Vyškovska oddělily po územní reformě v roce 1949. Cílem práce je tak kromě pokusu o postihnutí obecných znaků komunistické tajné policie na okresní úrovni …více
Abstract:
The Diploma Thesis focuses on the operation of the Czechoslovak State Security Service (StB) lowest tier based on the example of the Vyškov District from the pre-February 1948 predecessors to the end of the 50’s. It also includes the StB Departments of Bučovice and Slavkov, which became independent of the Vyškov District after the 1949’s administrative reorganization. In addition to characterizing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 9. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Němec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta