Anna PRESOVÁ

Bakalářská práce

Prostorová představivost v geometrii na ZŠ

Spatial imagination in geometry at basic school
Anotace:
Obsah práce je zaměřen na prostorovou představivost. Jejím cílem je přiblížit pojem prostorová představivost, zpracovat možnosti, jak zobrazovat prostor, zjistit, co vše prostorovou představivost ovlivňuje, jak je možné ji zlepšit a uvést příklady jejího využití v běžných hodinách matematiky. Výzkum ukazuje úroveň prostorové představivosti u žáků základních škol a vliv hudby na tento typ představivosti …více
Abstract:
The work is focused on spatial imagination. Its goal is to clarify the concept of spatial imagination, process options to display space, find out what all the imagination of space affects, how it can be improved and give examples of its use in common mathematics lessons. Research shows the level of spatial imagination in students of primary schools and the influence of music on this type of imagination …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 7. 2013
Zveřejnit od: 4. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2013
  • Vedoucí: RNDr. Radek Krpec, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PRESOVÁ, Anna. Prostorová představivost v geometrii na ZŠ. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.7.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 7. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / matematika - výtvarná výchova