Bc. Barbora Lidáková

Diplomová práce

Prevence infekcí v místě chirurgického výkonu

Prevention of infections at the surgical site
Anotace:
Práce je věnována problematice infekcí spojených se zdravotní péčí, zejména infekci v místě chirurgického výkonu. Zabývá se epidemiologií a patogenezí, v práci jsou popsány projevy IMCHV, rizikové faktory pro rozvoj této infekce a možnosti prevence. Byla vypracována retrospektivní studie zaměřená na pacientky operované na oddělení gynekologie s projevem infekce v místě chirurgického výkonu.
Abstract:
The thesis is deals with the hospital acquired infections, especially the surgical site infection. It studies epidemiology and pathogenesis. The thesis describes the symptoms of SSI, the risk factors for the development of this infection and the possibility of prevention. A retrospective study has been carried out on patients who have surgery in the gynecology department with the surgical site infection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jana Wichsová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Lidáková, Barbora. Prevence infekcí v místě chirurgického výkonu. Pardubice, 2018. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií