Bc. Jakub Jůza

Bachelor's thesis

The House of Lords and The Peerage of England: Role in British Political System and Democracy, and its Public Perception

The House of Lords and The Peerage of England: Role in British Political System and Democracy, and its Public Perception
Abstract:
Hlavním cílem této práce je přiblížit čtenáři Sněmovnou lordů parlamentu Spojeného království a informovat jej o její historii, roli v zákonodárném sboru, vývoji a reformách, předložit některé rozporuplné názory veřejnosti na dané téma a zamyšlení nad nimi, a vybavit čtenáře dostatečnými fakty, aby byl schopný si s jistotou vytvářet názory ohledně otázek týkajících se Sněmovny lordů ve veřejné debatě …more
Abstract:
The main aim of this thesis is to acquaint the reader with the House of Lords of the Parliament of United Kingdom, and inform on its history, role in legislature, the changes and reforms, explain Peerage titles and structure, and present some conflicting public opinions on the topic and scrutinize them and equip the reader with sufficient facts to be able to discernibly form opinions on the possible …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 7. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 8. 2020
  • Supervisor: Mgr. Marie Crhová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Radek Glabazňa, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Silesian University in Opava

Faculty of Philosophy and Science in Opava

Bachelor programme / field:
Human Studies / English in combination with another discipline

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.