Mgr. Zuzana Žigová

Diplomová práce

Fine Red Late Roman and Early Byzantine pottery from Priniatikos Pyrgos (Crete): typology or archaeometry.

Fine Red Late Roman and Early Byzantine pottery from Priniatikos Pyrgos (Crete): typology or archaeometry.
Anotace:
Hlavným cieľom tejto práce je predstaviť terru sigillatu z neskoro rímskych a byzantských kontextov nájdených na lokalite Priniatikos Pyrgos, Kréta. Druhým cieľom bolo predstavenie a vyhodnotenie dát zozbieraných pomocou prenosného röntgenového fluorescenčného spektrometra vybraných fragmentov terry sigillaty z lokality Priniatikos Pyrgos. Taktiež, XRF dáta z lokality Priniatikos Pyrgos boli porovnané …více
Abstract:
The main aim of this thesis is to present terra sigillata from Late Roman and Byzantine strata found at Priniatikos Pyrgos, Crete. Secondly, this thesis is presenting and evaluating data gathered by handheld x-ray fluorescence spectrometer of selected terra sigillata fragments from Priniatikos Pyrgos site. Furthermore, the XRF data from Priniatikos Pyrgos are compared with selected sites in the Eastern …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Věra Klontza, Ph.D.
  • Oponent: Prof. Klára Kuzmová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Archeologie / Klasická archeologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.