Bc. Alice Bolcková

Bachelor's thesis

Přístup k výuce kultury a reálií v cizích jazycích: Ruský jazyk

The approach to the teaching of cultural facts in foreign languages: Russian language
Abstract:
V současné době je všeobecně známo, že zahrnutí učení kulturních faktů o zemi daného cizího jazyka do hodin tohoto jazyka je vysoce prospěšným a motivujícím prvkem pro většinu žáků a studentů. Uskutečnění takovéto výuky či ne je tedy rozhodujícím prvkem pro to, zdali žáci budou motivováni k tomu se v daném jazyce dále vyvíjet nebo zdali ho budou považovat pouze za další předmět, který se musí naučit …more
Abstract:
Nowadays it is generally known that including cultural facts concerning the country a language of which one learns into language lessons is highly beneficial and movating for most pupils and students. Realization of such teaching or not is thus a decisive element which decides whether the pupils will be motivated to study and develop themselves further in the particular language or whether they will …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2016
  • Supervisor: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
  • Reader: doc. PaedDr. Eva Doleželová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - Russian Language