Bc. Alice Bolcková

Bakalářská práce

Přístup k výuce kultury a reálií v cizích jazycích: Ruský jazyk

The approach to the teaching of cultural facts in foreign languages: Russian language
Anotace:
V současné době je všeobecně známo, že zahrnutí učení kulturních faktů o zemi daného cizího jazyka do hodin tohoto jazyka je vysoce prospěšným a motivujícím prvkem pro většinu žáků a studentů. Uskutečnění takovéto výuky či ne je tedy rozhodujícím prvkem pro to, zdali žáci budou motivováni k tomu se v daném jazyce dále vyvíjet nebo zdali ho budou považovat pouze za další předmět, který se musí naučit …více
Abstract:
Nowadays it is generally known that including cultural facts concerning the country a language of which one learns into language lessons is highly beneficial and movating for most pupils and students. Realization of such teaching or not is thus a decisive element which decides whether the pupils will be motivated to study and develop themselves further in the particular language or whether they will …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Eva Doleželová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - ruský jazyk