Jakub Buček

Bakalářská práce

Komparace obranných a útočných řešení herní kombinace, která je založena na cloně hráče s míčem (PICK-AND-ROLL) týmů hrajících v NBA, NCAA a EUROLIZE v sezóně 2008/2009

The comparison of the defence and aggressive solutions of the playing combination which is based on the screen of the pick-and-roll player of the teams playing in NBA, NCAA and Euroliga in the 2008/2009 season
Anotace:
Cílem bakalářské práce je komparace obranných a útočných řešení herní kombinace, která je založena na cloně hráče s míčem (pick-and-roll) týmů hrajících v NBA, NCAA a Eurolize v sezóně 2008/2009. Analyzovány byly vždy tři utkání v každé skupině a to v NBA, NCAA a Eurolize. Do vytvořeného záznamového archu jsme zaznamenávali sledované herní kombinace a to jak v obranné tak útočné fázi, které jsme následně …více
Abstract:
The aim of this bachelor work is the comparision of the defence and aggressive solutions which were based on the screen of the pick-and-roll player of the teams playing in NBA, NCAA and Euroliga in the 2008/2009 season.There have always been analysed three matches from the each group in NBA, NCAA and Euroliga. Into the recorded summary we have recorded the watched playing combinations both in the defence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 11. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2009
  • Vedoucí: Karel Hůlka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.