Vasilisa Kurnikova

Bakalářská práce

Preparation of labor market for the industry 4.0 focusing on the Russian labor market

Připravenost trhu práce k průmyslu 4.0 se zaměřením na ruský trh práce
Anotace:
Tato práce zkoumá koncepci trhu práce 4.0 a jeho specifika, týkající se současného stavu. Výsledky výzkumu kombinují jak teoretický přehled konceptu a jeho vlastní charakteristiku, tak analýzu případové studie trhu práce 4.0 implementovanou v Gazpromu, ruské monopolní korporaci na energetickém trhu. Bylo prokázáno, že základní prvky pracovního trhu 4.0, jako je automatizovaný sběr a zpracování dat …více
Abstract:
The thesis investigates the concept of labor market 4.0 and its specifics on the present stage. The findings of the research combine both a theoretical overview of the concept and its inherent characteristic and a case-study analysis of labor market 4.0 as implemented in Gazprom, Russia’s monopolist corporation on the energy market. It is shown that basic elements of labor market 4.0 such as automated …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 10. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2020
  • Vedoucí: Eva Kašparová
  • Oponent: Daniela Černá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80354