Bc. Dominik Všetíček

Bakalářská práce

Všeobecná sestra a její prestiž

Nurse and her prestige
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na povolání všeobecné sestry a na problematiku její prestiže. Teoretická část práce obsahuje informace o všeobecné sestře jako profesi a základní poznatky o prestiži. Empirická část se věnuje analýze kvantitativního výzkumu zaměřeného na pohled sester na prestiž sesterského povolání a faktory, které se podílí na hodnocení této prestiže.
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the profession of a general nurse and the problematics of its prestige. The theoretical part of this work provides information about general nursing as a profession and basic findings about the prestige of this job. The empirical part is focused on analysis of quantitative research examining the opinion of general nurses about the prestige of their profession, and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Michaela Schneiderová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hana Pinkavová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra