Theses 

Analýza sortimentu společnosti Ford Motor Company s.r.o. – Petra Bencová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Petra Bencová

Diplomová práce

Analýza sortimentu společnosti Ford Motor Company s.r.o.

Product analysis of Ford Motor Company s.r.o.

Anotace: Diplomová práce se zabývá analýzou sortimentu společnosti Ford Motor Company s.r.o., která působí na českém automobilovém trhu. Ve své práci vycházím z teoretického základu, který je popsán v první části práce. Na první -- teoretickou část navazuje část praktická, ve které se nejprve věnuji aktuální situaci na trhu automobilů v České republice. Následuje charakteristika společnosti Ford Motor Company s. r. o., její historie -- klíčové momenty, současné dění, rozbor marketingového mixu -- produktu, ceny, distribuce a komunikace, poté popis klíčových modelů, segmentů a prodejů. Následně svou pozornost v práci zaměřím na analýzu jednoho modelu a to Ford Focus. Zjišťuji jakou pozici má tento vůz na trhu z pohledu prodejnosti, ceny, zůstatkové hodnoty, dealerské sítě a komunikace. V závěru shrnuji získané informace, ze kterých odvodím doporučení pro tento model, které společnost Ford může v budoucnu využít pro zlepšení jeho pozice na trhu.

Abstract: This thesis analyzes the products of Ford Motor Company s.r.o. which is a company operating on the Czech car market. The work is based on the theoretical knowledge described in the first part. The first part is followed by a practical section, in which I first describe the current market situation in the automotive industry in Czech Republic. Further I characterize the company Ford Motor Company s.r.o. itself, then I describe the most important car models and related market segments. Later in the practical part I analyze one model Ford Focus in terms of price and market ability over the competition, net book value, distribution and communication. The final section summarizes the information obtained and gives some recommendations that the company could use in the future to improve the position of this model.

Klíčová slova: konkurence, komunikace, produkt, cena, marketingový mix

Keywords: communication, competition, price, product, marketing mix

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Oldřich Vávra
  • Oponent: Ota Sedláček

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/41262

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 04:16, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz