Bc. Vojtěch Valenta

Bakalářská práce

Mobilní měřící pracoviště pro monitoring pokrytí vybraných radiových signálů

The development of mobile workplace for monitoring of the selected radio signals
Anotace:
Práce je zaměřena na problematiku měření pokrytí radiových signálů a s tím i spojenou problematikou šíření radiového signálu. V teoretické části je zmíněn úvod do elektromagnetismu a digitálního zpracování signálů. Dále je pak rozebrána problematika softwarově definovaného rádia, přehled dostupných řešení, radiového monitoringu a určování polohy pomocí systému GPS. V praktické části je popsán vývoj …více
Abstract:
The work is focused on the measurement of radio signal coverage and related issues of radio signal propagation. The introduction to electromagnetism and digital signal processing is mentioned in the theoretical part. Next, the issue of software-defined radio is presented along with an overview of available solutions. Radio monitoring and positioning with a GPS system are also analyzed. In the practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Jan Pidanič, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Valenta, Vojtěch. Mobilní měřící pracoviště pro monitoring pokrytí vybraných radiových signálů. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky