Bc. Petr Kohout

Bakalářská práce

Návrh informačního systému v UML pro základni školy na základě výzkumu

Design of information system in UML for elementary school based on research
Anotace:
Moderní svět nemůžeme řídit bez software. Národní infrastruktury, jako úřady a školy jsou kontrolovány pomocí počítačových systémů. Většina elektronických zařízení obsahuje počítač a kontrolní software. Průmyslová výroba a distribuce je kompletně počítačová, tak jako finanční systémy. Zábavní průmysl jako hudba, počítačové hry, filmy, a televizní vysílaní je výpočetně velmi náročný. Proto jsou informační …více
Abstract:
We can not manage modern world without software. National infrastructure, such as offices and schools are controlled by computer systems. Most electronic devides include computer and control software. Industrial production and distribution is completely computerized, like financial systems. The entertainment industry such as music, computer games, movies, and television is computationally very demanding …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2014
  • Vedoucí: RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc.
  • Oponent: Mgr. Dalibor Toth

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky