Theses 

Hodnocení individuálního herního výkonu profesionálních hráčů fotbalu – Jiří VÁLEK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jiří VÁLEK

Diplomová práce

Hodnocení individuálního herního výkonu profesionálních hráčů fotbalu

The Individual Game Performance Assessment of Professional Football Players

Anotace: Diplomová práce se zaměřuje na herní výkon ve sportovním prostředí, konkrétně ve fotbalu, a je chápána jako experimentální studie. Cílem této práce bylo hodnocení individuálního herního výkonu profesionálních hráčů fotbalu při útočných herních činnostech nástrojem HFHV (Hodnocení fotbalového herního výkonu), zpracovaného podle metody GPAI (Game Performance Assessment Instrument), s ověřením objektivity a reliability kategoriálního systému a následného využití v trenérské praxi. Tento systém byl přizpůsoben výzkumnému souboru ? profesionálním hráčům fotbalového klubu FC Tescoma Zlín. Výzkum probíhal v mistrovských zápasech a v tréninkových jednotkách A ? týmu zmiňovaného klubu v podzimní části sezóny 2011/2012. Pozorováno bylo 10 hráčů ve věku 19-35 let v proměnlivých podmínkách zápasu a tréninku.

Abstract: This thesis focuses on game performance in the sports environment, particularly in football, and is regarded as an experimental study. The aim of this study is to assess the individual game performance of professional football players at offensive game operations using the instrument HFHV (Hodnocení fotbalového herního výkonu), prepared by the method GPAI (Game Performance Assessment Instrument), with objectivity and reliability verification system of categories and subsequent use in coaching practice. The system was adapted to the research sample group ? professional football club players of FC Tescoma Zlín. The research took place during the championships matches and training units of the A ? team of mentioned club in the autumn part of 2011/2012 season. A group of 10 players aged 19-35 years was observed in variable conditions of matches and trainings.

Klíčová slova: Fotbal, individuální herní výkon, útočné herní činnosti, taktika, technika, hodnocení herního výkonu, kategoriální systém, GPAI.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012
  • Zveřejnit od: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Radim Weisser

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2012 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury

Jak správně citovat práci

VÁLEK, Jiří. Hodnocení individuálního herního výkonu profesionálních hráčů fotbalu. Olomouc, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 08:11, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz