Bc. Renáta RUCKÁ

Master's thesis

Využití neuropsychologických testů pro časnou detekci mírné kognitivní poruchy

The use of neuropsychological tests for early detection of mild cognitive impairment
Abstract:
Úvod: Mírná kognitivní porucha je přechodný stav mezi změnami kognitivních funkcí ve stáří a demencí. Je to stav, při kterém ale nejsou narušeny běžné denní aktivity jedince. Lidé s touto poruchou většinou trpí zapomnětlivostí, mají potíže naučit se a zpracovat nové informace, objevují se u nich také problémy s koncentrací. Avšak všechny tyto příznaky nedosahují úrovně demence a považují se spíše za …more
Abstract:
Introduction: Mild cognitive impairment is a transient state between cognitive changes in aging and dementia. Normal daily activities are not disrupted. People with MCI usually have memory and concetration problems. Also, they have trouble processing new information and learning. However, all these symptoms do not mean dementia. These symptoms are mild. The diagnostic of Mild cognitive impairment is …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Martina Kovalová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

RUCKÁ, Renáta. Využití neuropsychologických testů pro časnou detekci mírné kognitivní poruchy. Ostrava, 2020. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta