BcA. Jakub Hrdlička

Diplomová práce

Umělec pedagog Charles Neidich a jeho vliv na vývoj americké klarinetové školy

Artist educator Charles Neid and his influence on the American Clarinet school
Anotace:
Diplomová práce Umělec a pedagog Charles Neidich a jeho vliv na vývoj americké klarinetové školy pojednává o osobnosti Charlese Neidicha. Práce je rozdělena do několika částí, ve kterých se zaměřuji na americkou klarinetovou školu, Ch. N. jako umělce a pedagoga a v další fázi analýzu a popis jeho metodiky a rozhovor s nejúspěšnějšími žáky.
Abstract:
Diploma thesis „Artist educator Charles Neidich and his influence on the American Clarinet school” deals with personality of Charles Neidich. The work is divided into several sections in which I focus on American Clarinet school, Ch. N. as an artist and educator and in the next phase analyze and description of his pedagogical methods and interview with the most renowned students.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2015
  • Vedoucí: prof. Mgr. Milan Polák
  • Oponent: doc. MgA. Vít Spilka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/dvg9u/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Hudební fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hudební umění / Hra na klarinet