Theses 

Urychlení nástroje EACirc pomocí GPU – Bc. Jiří Novotný

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Paralelní a distribuované systémy

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Jiří Novotný

Bakalářská práce

Urychlení nástroje EACirc pomocí GPU

GPU-based speedup of EACirc project

Anotace: Tato práce se zabývá akcelerací výpočtů používaných programem EACirc, který slouží výzkumu testování náhodnosti. Byla vytvořena nová verze programu, která urychluje vybrané výpočty na GPU pomocí platformy CUDA. Jako vhodné řešení zrychlení bylo vybráno vyhodnocení softwarového obvodu, který se v EACircu používá. Tento obvod byl přepsán pro platformu CUDA a následně bylo změřeno jeho zrychlení oproti původní verzi. Druhou částí bakalářské práce je vylepšení systému pro automatizované sestavení programu EACirc pomocí produktu CMake. Zároveň byla přepracována základní struktura zdrojových souborů programu. Tyto úpravy napomohly rychlejší a pohodlnější kompilaci programu EACirc.

Abstract: This thesis deals with the acceleration of the EACirc program computations which are used in the randomness testing research. A new version of the program was created which accelerates the selected computations on GPU by using the CUDA platform. An execution of a software circuit used by EACirc was chosen as a suitable solution for speeding-up the computations. This circuit was rewritten for the CUDA platform and then the achieved speed-up was measured. The second part of this thesis deals with the improvement of a system for automated building of the EACirc program by using CMake. The basic structure of the program source files was adjusted. The use of CMake and the new structure resulted in a faster and more comfortable compilation of EACirc program.

Keywords: acceleration, CUDA programming, optimization, build configuration, GPU, GPGPU, EACirc, software circuit

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Petr Švenda, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Milan Brož

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 07:32, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz