Patrik Kroc

Master's thesis

Hrubý domácí produkt a alternativní ukazatele blahobytu - jejich význam a měřitelnost

Gross Domestic Product and Alternative Indicators of Wellbeing - Their Importance and Measurability
Abstract:
Cílem mojí diplomové práce je najít vhodný způsob měření blahobytu ve společnosti, který bude zohledňovat nejen objektivní determinanty kvality života, ale také poznatky z oblasti identifikace subjektivních faktorů životní spokojenosti obyvatel. Tohoto cíle je v práci dosaženo zejména na základě porovnání více než 15 existujících indexů a ukazatelů kvality života i osobní pohody, z něhož vyplynula …more
Abstract:
The aim of my diploma thesis is to identify a way to appropriately measure the well-being of society which will consider both objective determinants of quality of life and subjective factors influencing life satisfaction of the population. This objective is attained mainly through the analysis of more than 15 existing indicators which resulted into specific recommendations for improvement of the new …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 2. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 9. 2018
  • Supervisor: Pavel Štěpánek
  • Reader: Josef Klement

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74880