Bc. Barbora Grebeníčková

Master's thesis

Podnikatelský záměr na založení nové společnosti

Business plan for establishing a new company
Anotácia:
Podnikatelský plán je pro zakladatele firmy stěžejní řídící dokument, který slouží k uspořádání a představení podnikové koncepce, jelikož umožňuje uspořádat a dále rozvíjet původní myšlenku podnikatelského záměru. V plánu jsou zahrnuty cíle podniku, způsoby, jak těchto cílů dosáhnout a veškeré důležité oblasti, jako je způsob financování, pořízení majetku, marketingová strategie, plán prodeje, plán …viac
Abstract:
A business plan is for the firm's founder a core management document which is used to introduce and organize certain business concepts. It allows to organize and further develop the original idea of a business plan. It includes objectives of the company, various ways of achieving these goals plus other relevant areas such as methods of financing, property acquisition, marketing strategy, sale plans …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2010
  • Vedúci: Ing. Stanislava Čížková
  • Oponent: Ing. Ivana Svobodová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / odbor:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance