Jana Zbožínková

Bachelor's thesis

Zařízení hospicového typu a jejich nezastupitelné místo ve společnosti

Hospice establishments and their irreplaceable role in society
Abstract:
Cílem bakalářské práce bylo zjistit názory seniorů na význam hospicových zařízení a způsob, jak jsou tyto zařízení vnímány osobami v postproduktivním věku. V teoretické části byly popisovány postoje k umírání a smrti, smysl smrti, specifické potřeby v období umírání, vymezení paliativní péče a eutanázie, hospicové hnutí a principy hospicové péče. V praktické části bakalářské práce se zaměřujeme na …more
Abstract:
The aim of the thesis was to find out opinions of elderly people on the importace of hospice establishments and the way these establishments are perceived by people in postproductive age. The theoretical part describes the attitudes to dying and death, sense of death, specific needs in the time of dying, definition of the palliative care and euthanasia, hospice movement and hospice care principles …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2010

Thesis defence

 • Date of defence: 27. 5. 2010
 • Supervisor: Marie Chrásková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 14. 4. 2010 dostupné: světu

Univerzita Palackého

Pedagogická fakulta

Bachelor programme / field:
Speciální pedagogika / Speciálně pedagogická andragogika

Theses on a related topic

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses mlqnb2 mlqnb2/2
22/4/2010
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.