Theses 

Adventure Therapy jako alternativní terapeuticko ? formativní prostředek pro osobnostně sociální rozvoj osob se speciálními potřebami – Mgr. Lucie KELLEROVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Mgr. Lucie KELLEROVÁ

Bachelor's thesis

Adventure Therapy jako alternativní terapeuticko ? formativní prostředek pro osobnostně sociální rozvoj osob se speciálními potřebami

Adventure Therapy as an Alternative Therapy - formative tool for personal and social development of people with special needs

Abstract: Terapie dobrodružstvím (Adventure Therapy) je nový směr, který propojuje přírodní prostředí, náročné dobrodružné výzvy a terapeutické techniky. Bakalářská práce, jako odborná kompilace dostupných zdrojů, nachází propojení terapie dobrodružstvím jakožto možného prostředku osobnostně sociálního rozvoje osob se speciálními potřebami

Abstract: Adventure therapy provides new direction (in the field of the applied physical activity) by connecting the natural environments, adventure challenges and therapeutic intervention techniques. This thesis is a compilation of a wide range of studies of adventure therapy, people with disability, and the beneficial outcomes of adventure therapy including psychological and behavioral growth. This bachelor thesis sought to establish a theoretical basis for the future research and practical implication.

Keywords: dobrodružství, terapie dobrodružstvím, handicap, osoby se speciálními potřebami, postižení

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 1. 2014
  • Accessible from:: 10. 1. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.1.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 10. 1. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury

The right form of listing the thesis as a source quoted

KELLEROVÁ, Lucie. Adventure Therapy jako alternativní terapeuticko ? formativní prostředek pro osobnostně sociální rozvoj osob se speciálními potřebami. Olomouc, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Other references 


Go to top | Current date and time: 19/4/2019 02:47, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz