Bc. Miroslava Mazáková

Master's thesis

Dopady daňových změn na veřejné rozpočty v souvislosti s reformou veřejných financí

Impact of changes in taxation on the Public Budgets in context of reform of public finance
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou dopadů daňových změn na veřejné rozpočty v souvislosti s reformou českých veřejných financí. V práci jsou zachyceny nejdůležitější reformní kroky přijaté v minulých obdobích v oblasti daní, je zde provedeno jejich zhodnocení včetně analýzy dopadů realizovaných opatření na příjmovou stranu českých veřejných rozpočtů. V práci je dále zachyceno porovnání stávajícího …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the impact of tax changes on public budgets in the context of the Czech public finance reform. It contains the most important tax reform steps adopted in previous years with the analysis of their impact on public revenues. The thesis also compares existing development with the newly suggested methods of the public finance reform in the future.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 6. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 9. 2010
  • Supervisor: Ing. Jarmila Zaviačičová
  • Reader: Ing. Hana Jurajdová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration