Bc. Hana Hobstová

Diplomová práce

Posouzení vlivu organizační změny na řízení lidských zdrojů ve vybrané organizaci

Assessment of the Impact of Organizational Changes on Human Resources Management in a Selected Organization
Anotace:
Cílem diplomové práce je posoudit vliv organizační změny na řízení lidských zdrojů vybrané organizace v oblasti znalostí. Efektivní řízení znalostí v dnešní době znamená pro organizaci konkurenční výhodu. Pro vhodné posouzení změny je nezbytné celkově analyzovat organizaci, a to před změnou a po změně. Popsat a pochopit, jak probíhá získávání, ukládání, sdílení a práce se znalostmi. Toho je možné docílit …více
Abstract:
The goal of the diploma thesis is to evaluate the influence of change in organization upon human resources management of an organization in the area of knowledge. Currently, for any organization, effective knowledge management is an advantage in terms of competitiveness. To evaluate the change suitably, it is necessary to thoroughly analyse the organization before and after the change is made, and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií