Kateřina HOLEJŠOVSKÁ

Bachelor's thesis

Death and Resurrection in Tolkien´s Essay "On Fairy-Stories" and in Traditional Fairy Tales

Death and Resurrection in Tolkien´s Essay "On Fairy-Stories" and in Traditional Fairy Tales
Abstract:
At first, in the theoretical part of my bachelor's work, I explain the key concept of "resurrection" in both Christian and pagan contexts. Further, I occupy myself with Tolkien's essay "On Fairy-Stories", in which he, besides other things, deals with the main functions of fairy tales, which are recovery, escape and consolation. Afterwards, I pay attention to the rites of passage, related to life, death …more
Abstract:
V teoretické části své bakalářské práce nejprve vysvětluji klíčový pojem "vzkříšení", a to jak v křesťanském, tak pohanském kontextu. Dále se zabývám Tolkienovou esejí "O pohádkách", ve které, mimo jiné, pojednává o hlavních funkcích pohádky, kterými jsou podle něj obnova, útěk a útěcha. Poté svou pozornost věnuji přechodovým rituálům, které souvisí s životem, smrtí a vzkříšením. V praktické části …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 7. 2022

Thesis defence

 • Supervisor: PhDr. Kamila Vránková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HOLEJŠOVSKÁ, Kateřina. Death and Resurrection in Tolkien´s Essay "On Fairy-Stories" and in Traditional Fairy Tales. České Budějovice, 2022. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in pedagogy / AJu-SVu-SZu

Theses on a related topic

 • No theses on a related topic available.
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.