Bc. Jana Horká

Master's thesis

Dospělost u jedinců s mentální retardací žijích v rodině

Adulthood of Mentally Handicapped Persons Living in a Family
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou života dospělého jedince s mentálním postižením v rodině. Zabývá se analýzou případu člověka s mentálním postižením žijícího v rodině prostřednictvím jeho životního příběhu. Součástí je popis problémových situací z pohledu rodiny jedince s mentálním postižením a snaha o odkrytí příčin problémových situací. V závěru diplomové práce je uveden návrh postupu, který …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the question of a mentally disabled adult living in a family. It is concerned with the analysis of a case of the mentally disabled person living in a family through his life story. The part of the diploma thesis is focused on the description of the problematic situations from the view of the family of the mentally disabled person and finding their reasons. The suggestion …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 5. 2010
  • Supervisor: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
  • Reader: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Special Education / Special Education for Teachers

Theses on a related topic

All theses