Mgr. Markéta Ottová

Bakalářská práce

Specifika a problematika interpretace sborové tvorby Bohuslava Martinů

The Specifics and the Issues of Interpretation of the Martinů's Choral Music
Anotace:
Bakalářská práce „Specifika a problematika interpretace sborové tvorby Bohuslava Martinů“ poukazuje na příkladu Pěti českých madrigalů a kantáty Mikeš z hor na osobité rysy sborové tvorby Martinů, které se promítají do oblasti interpretace jeho děl. Po stručném biografickém a teoretickém úvodu věnuje práce pozornost té části jeho odkazu, která je určena pro sbor, a ve jmenovaných skladbách identifikuje …více
Abstract:
Bachelor's thesis „The Specifics and the Issues of Interpretation of the Martinů's Choral Music” reveals the distinctive features of the Martinů's choral music which influence the interpretation of his pieces, using Five Czech Madrigals and Mikesh from the Mountains as an example. After a brief biographical and theoretical introduction the thesis focuses on the choral part of Martinů's compositions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr. MgA. Monika Holá, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. MgA. Jan Ocetek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/a7pkf/